Ngày đăng: 11:34 05/08/2017

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI XII HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI


  

HỘI LIÊN HIỆP VĂN HOC NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO CỦA BCH HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI

 

Kính gửi: Các Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

 

 

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội và các thủ tục cần thiết, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội xin thông báo đến toàn thể Hội viên:

1. Thời gian Đại hội: Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XII, (nhiệm kỳ 2015 - 2020) sẽ được tổ chức vào 2 ngày 8 và 9 tháng 8 năm 2017.

2. Địa điểm: Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (tầng 1), Trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 phố Quán Sứ, Hà Nội (Vì lý do khách quan, địa điểm Đại hội có thay đổi so với thông báo trước đây).

BCH Hội Nhà văn Hà Nội gửi kèm theo nội dung Giấy mời chính thức đến toàn thể Hội viên. Toàn bộ Giấy mời đã được gửi theo đường chuyển phát nhanh qua Bưu điện. (Nếu vì lý do Giấy mời đến chậm, đề nghị các Hội viên coi đây là Thông báo chính thức và đến dự Đại hội đầy đủ, đúng giờ).

 

 

TM. BCH HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Sĩ Đại

 

 

Tags
Chú ý: Mọi lời bình sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải. Những lời bình chứa lời lẽ tục tĩu, khiếm nhã, liên quan tới vấn đề chính trị, tôn giáo sẽ tự động bị xoá bỏ.
h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai