Thì thầm thôi mà cứ vang vọng mãi...

Tôi muốn mượn câu kết trong cuốn tiểu thuyết Tiếng chim hót lảnh lót giữa rừng để phần nào nói lên những suy nghĩ của mình khi gấp những trang sách cuối cùng của Châu La Việt: Ðây chỉ là lời thì thầm của người lính trẻ kể lại một khoảnh nhỏ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước mà anh đã thấy, đã cảm nhận, nhưng rồi như gió rừng kia, nó sẽ có cơ hội vang vọng mãi...

Biểu hiện vấn đề đạo đức xã hội dưới ánh sáng lý tưởng thẩm mỹ tiến bộ, nhân văn

Bám sát, am hiểu và không ngừng trăn trở với đời sống nhưng người nghệ sĩ trong phản ánh, biểu hiện những vấn đề đạo đức xã hội bao giờ cũng phải dưới ánh sáng của lý tưởng thẩm mỹ tiến bộ, nhân văn, trong sự yêu thương và tin tưởng đối với con người.

Đọng lại những câu hỏi lớn

Không phải ngẫu nhiên mà cùng với hội thảo khoa học toàn quốc "Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học hiện nay" vừa diễn ra thì trên rất nhiều diễn đàn văn hóa cũng xuất hiện những ý kiến khai thác các góc độ của chủ đề này.

Đọc văn để làm người

Lúc sinh thời, trong một hồi ức viết năm 1988, nhà văn Đoàn Giỏi có kể lại cuộc gặp lần đầu với nhà văn Hồ Biểu Chánh diễn ra 46 năm trước đó.

Tiểu thuyết nay trên nền phong tục xưa

Một tiểu thuyết dày 256 trang, dễ đọc, khá mạch lạc, có cốt truyện, kết thúc bi thảm, ấn tượng.

h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai