Ngày đăng: 09:01 27/09/2017

Ra mắt các Hội đồng và Ban công tác Hội Nhà văn Hà Nội

Website Hội Nhà văn Hà Nội xin được đăng tải danh sách các ban công tác và hội đồng chuyên môn của Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ XII (2015-2020).
Sáng 26/9/2017, tại 19 Hàng Buồm, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức hội nghị bàn về công tác những tháng cuối năm 2017, trong đó có việc xét kết nạp hội viên và giải thưởng hai năm 2016-2017. Thay mặt BCH, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ đã công bố Quyết định số 01 về tổ chức Hội. 

Dưới đây là danh sách các ban công tác và hội đồng chuyên môn của Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ XII (2015-2020).

Ban Kiểm tra (7 thành viên):

1.Nhà văn Y Ban – Trưởng ban.
2.Nhà văn Nguyễn Thụ, Ủy viên
3.Nhà văn Trần Hữu Tòng, Ủy viên
4.Nhà văn Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên
5.Nhà văn Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên
6.Nhà văn Nguyễn Quang Hoài, Ủy viên
7.Nhà văn Trần Thị Trường, Ủy viên.


Các thành viên Ban Kiểm tra. Trái sang Y Ban, Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyễn Quang Hoài, Trần Thị Trường và Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Huệ.

Ban Công tác hội viên (9 thành viên):

1.Nhà văn Bùi Việt Mỹ, Trưởng ban.
2.Nhà văn Nguyên An, Ủy viên
3.Nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư, Ủy viên
4.Nhà văn Trần Minh, Ủy viên
5.Nhà văn Khang Sao Sáng, Ủy viên
6.Nhà văn Lê Huy Hòa, Ủy viên
7.Nhà văn Bùi Quý Tháp, Ủy viên
8.Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hà, Ủy viên
9.Nhà văn Chu Thị Linh Quang, Ủy viên.


Các thành viên Ban Công tác Hội viên. Trái sang Bùi Việt Mỹ, Trần Minh, Nguyên An, Khang Sao Sáng, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Anh Thư và Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Huệ.


Ban Sáng tác (9 thành viên):
1.Nhà văn Trần Quang Quý, Trưởng ban.
2.Nhà văn Trần Gia Thái, Phó Trưởng ban
3.Nhà văn Văn Giá, Ủy viên
4.Nhà văn Nguyễn Trọng Tân, Ủy viên
5.Nhà văn Bùi Hoàng Tám, Ủy viên
6.Nhà văn Lưu Khánh Thơ, Ủy viên
7.Nhà văn Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên
8.Nhà văn Hà Linh, Ủy viên
9.Nhà văn Bình Nguyên Trang, Ủy viên.


Ban Sáng tác. Trái sang Hà Linh, Trần Gia Thái, Nguyễn Trọng Tân, Trần Quang Quý, Bùi Hoàng Tám, Lưu Khánh Thơ, Trần Hòa Bình.


Ban Công tác Nhà văn nữ (7 thành viên):
1.Nhà văn Hoàng Việt Hằng, Trưởng ban.
2.Nhà văn Phan Thị Thanh Nhàn, Ủy viên
3.Nhà văn Lê Thanh Nga, Ủy viên
4.Nhà văn Phạm Thị Phương Thảo, Ủy viên
5.Nhà văn Nguyệt Vũ, Ủy viên
6.Nhà văn Lê Hồng Nguyên, Ủy viên
7.Nhà văn Bế Kim Loan, Ủy viên.


Ban Công tác Nhà văn nữ. Trái sang Hoàng Việt Hằng, Lê Thanh Nga, Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyệt Vũ, Phạm Phương Thảo, Bế Kim Loan, Lê Hồng Nguyên và Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Huệ.

Ban Công tác Nhà văn trẻ (6 thành viên):
1.Nhà văn Trần Hữu Việt, Trưởng ban
2.Nhà văn Nguyễn Thụy Anh, Ủy viên
3.Nhà văn Nguyễn Vinh Huỳnh, Ủy viên
4.Nhà văn Nguyễn Thế Hùng, Ủy viên
5.Nhà văn Đỗ Bích Thúy, Ủy viên
6.Nhà văn Lữ Thị Mai, Ủy viên.


Hội đồng Văn xuôi (7 thành viên):
1.Nhà văn Y Ban, Chủ tịch. 
2.Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, Ủy viên
3.Nhà văn Lê Minh Khuê, Ủy viên
4.Nhà văn Trần Chiến, Ủy viên
5.Nhà văn Sư Nguyệt Minh, Ủy viên
6.Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Ủy viên
7.Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, Ủy viên.


Hội đồng Văn xuôi. Trái sang Võ Xuân  Hà, Y Ban, Nguyễn Xuân Khánh, Trần Chiến, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Huệ, Sương Nguyệt Minh, Nguyễn Xuân  Thủy.

Hội đồng Thơ (7 thành viên):
1.Nhà văn Nguyễn Việt Chiến, Chủ tịch.
2.Nhà văn Hoàng Nhuận Cầm, Ủy viên
3.Nhà văn Lê Cảnh Nhạc, Ủy viên
4.Nhà văn Nguyễn Linh Khiếu, Ủy viên
5.Nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn, Ủy viên
6.Nhà văn Bùi Tuyết Mai, Ủy viên
7.Nhà văn Đàm Khánh Phương, Ủy viên.


Hội đồng Thơ. Trái sang: Nguyễn Việt Chiến, Đàm Khánh Phương, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Huệ, Hoàng Nhuận Cầm, Nguyễn Trọng Hoàn.


Hội đồng Lý luận-Phê bình (7 thành viên):
1.Nhà văn Nguyễn Sĩ Đại, Chủ tịch.
2.Nhà văn Vũ Quần Phương, Ủy viên
3.Nhà văn Lê Thành Nghị, Ủy viên
4.Nhà văn Bùi Việt Thắng, Ủy viên
5.Nhà văn Nguyễn Hữu Sơn, Ủy viên
6.Nhà văn Trần Đăng Suyền, Ủy viên
7.Nhà văn Tôn Phương Lan, Ủy viên.


Hội đồng Lý luận - Phê bình. Trái sang Nguyễn Sĩ Đại, Bùi Việt Thắng, Tôn Phương Lan, Lê Thành Nghị, Nguyễn Hữu Sơn, Trần Đăng Suyền.

Hội đồng Văn học dịch (7 thành viên):
1.Nhà văn Trần Hữu Việt, Chủ tịch.
2.Nhà văn Trần Đình Hiến, Ủy viên
3.Nhà văn Lê Bá Thự, Ủy viên
4.Nhà văn Lê Đăng Hoan, Ủy viên
5.Nhà văn Ngô Tự Lập, Ủy viên
6.Nhà văn Lê Huy Bắc, Ủy viên
7.Nhà văn Chu Thu Phương, Ủy viên.


Hội đồng dịch. Trái sang Lê Bá Thự, Trần Đình Hiến, Hữu Việt và Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Huệ

PV.

Tags
Chú ý: Mọi lời bình sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải. Những lời bình chứa lời lẽ tục tĩu, khiếm nhã, liên quan tới vấn đề chính trị, tôn giáo sẽ tự động bị xoá bỏ.
h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai