Ngày đăng: 08:24 14/07/2017

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XII

Ngày 30/6/2017, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã ra quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.
Sau đây là toàn văn Quyết định của BCH Hội Nhà văn Hà Nội:Tags
Chú ý: Mọi lời bình sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải. Những lời bình chứa lời lẽ tục tĩu, khiếm nhã, liên quan tới vấn đề chính trị, tôn giáo sẽ tự động bị xoá bỏ.
h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai h�i c?t 423 minh khai